Rybniki wieś, gmina Wasilków województwo podlaskie

Rybniki, fragment arkusza mapy Nowych Prus Wschodnich z lat 1795-1798
Rybniki, fragment arkusza mapy Nowych Prus Wschodnich z lat 1795-1798

Historia wsi Rybniki i okolic rzeki Krzemianki sięga neolitu, 3500 lat wstecz w górnym biegu rzeki Krzemianki zlokalizowane były kopalnie krzemienia.

  Żaden organizm nie istniałby bez krzemu, a gdyby ludzie mieli dostateczną ilość krzemu w organizmie większość chorób nie mogłyby się rozwijać w ciele człowieka.

Krzemień czarny to skała osadowa – SiO2. Jest to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14 czyli-dwutlenek krzemu, czyli krzemionka
Zastosowanie
aktywator wody
wykładanie krzemieniem dna studni-zdrowa, przejrzysta i smaczna woda
narzędzia do pracy
broń do polowań
krzesiwo ogień
do wykładania ścian w pomieszczeniach
produkcja żaren
proszek do okładania ran
narzędzie do wycinania narostów, brodawek
cechy
ochrona osobista

 

Kolejny okres historii to zapiski, pochodzą z końca XVI za panowania króla Zygmunta III Augusta. Kiedy to staw, tereny i okoliczne lasy należały do starostwa knyszyńskiego.

Uściślając okres powstania stawu  z młynem i z dużą prawdopodobnością zakładu metalurgicznego w Rybnikach można datować w przedziale czasu 1552-1561 za urzędowania na stanowisku starosty knyszyńskiego Piotra Chwalczewskiego (Inwentarz starostwa knyszyńskiego 1561 r. wg A. Chomętowski, Materiały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII w., s. 262, 263.)

Kolejne przekazy dotyczące Rybnik pochodzą z XVIII w. na podstawie (listu 2. Kapelana S. Sękowskiego architekta do P. Piramowicza sekretarza Izabeli Branickiej, Białystok 25.1.1773 r.) Dotyczą funkcjonowania tartaku napędzanego przynajmniej jednym kołem wodnym i folusza.

Dla uzupełnienia obrazu tej epoki warto wspomnieć, że las w okolice  Rybnik pełne były dzikiej zwierzyny min. niedźwiedzie, list z 2.III.1758 r. (Teki Glinki, t. 397, s. 26.)

Obecnie w Rybnikach prawie nie ma już śladów po stawie i tartaku. Wielki żal że brak chęci do zadbania o naszą przeszłość.

Najważniejszym świadectwem istnienia stawu i tartaku pozostała mocna grobla o zapewne szesnastowiecznej metryce i z dna zmeliorowanej Krzemianki wystające pionowo dyle drewniane być może pozostałość po tartaku i foluszu.

Rybniki widok od strony Wolki, Mostka Wasilkowa i dawniejszej kolei Warszawsko-Petersburskiej
Rybniki widok od strony Wolki, Mostka Wasilkowa i dawniejszej kolei Warszawsko-Petersburskiej

 

Historia wsi Rybniki i okolic rzeki Krzemianki sięga neolitu,około 3500 lat wstecz w górnym biegu Krzemianki przepływającej przez Rybniki zlokalizowane były kopalnie krzemienia. Kolejny okres to zapiski o Rybnikach, pochodzą z końca XVI za panowania króla Zygmunta III Augusta. Kiedy to staw we wsi Rybniki i okoliczne lasy należały do starostwa knyszyńskiego.

Uściślając okres powstania stawu z młynem w Rybnikach z dużą prawdopodobnością zakładu metalurgicznego we wsi Rybniki można datować w przedziale czasu 1552-1561 za urzędowania na stanowisku starosty knyszyńskiego Piotra Chwalczewskiego (Inwentarz starostwa knyszyńskiego 1561 r. wg A. Chomętowski, Materiały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII w., s. 262, 263.)

Pozdrawiam serdecznie człowiek naturalny

kontakt; telefoniczny 697996006

biuro@apil.pl